Home

Zomin een paard beklagenswaardig is omdat hij het ABC niet heeft geleerd, is de mens beklagenswaardig wanneer hij zot doet, omdat dit nu eenmaal in zijn aard ligt.
Erasmus, Lof der Zotheid

Welkom op de website van Horses Know Grammar. Horses Know Grammar helpt teams bij het realiseren van hun doelen door het verbeteren van de samenwerking. Dit kan zijn binnen een team, tussen het team en haar leider(s) en tussen teams.

Bovenstaande uitspraak van Erasmus geeft niet alleen de naam aan dit bureau maar is ook de basis van waaruit HKG werkt. De mens is niet iets ‘beklagenwaardigs’ dat ‘verbeterd’ moet worden, zodat de mens in het organisatieplaatje past. Horses Know Grammar verstaat de kunst om de ‘eigen-aardigheden’ van de teamleden, te verbinden met de doelstellingen van het team zodat deze doelstellingen beter gerealiseerd worden.

Herkent u een of meer van de onderstaande situaties? Dan is het tijd om Horses Know Grammar in te schakelen.

  • U moet meer werk doen met minder mensen.
  • U wilt een vliegende start maken met een nieuw team.
  • Er zijn personele wisselingen geweest en het is tijd om ‘de klokken gelijk te zetten’.
  • De organisatie verandert (nieuwe werkwijzen en projectmanagementmethoden worden geïmplementeerd, leiderschapsprogramma’s en reorganisaties doorgevoerd) en het team wil daar op een effectieve manier mee omgaan.
  • De teamleden hebben zelf (bijvoorbeeld in een Medewerkertevredenheidsonderzoek) aangegeven dat de sfeer binnen het team beter kan.
  • Er zijn signalen uit de directe omgeving dat de samenwerking verbetering verdient.
  • Er is behoefte om meer te halen uit de jaarlijkse werkplanbijeenkomsten.
%d bloggers liken dit: