Referenties

Als collega werkend bij HR heeft Brigitte mij een aantal keren ondersteund bij het organiseren van team-sessies en bijeenkomsten waarin (verbeterde) samenwerking tussen verschillende afdelingen centraal stond. Het ging hierbij met name om het helder en efficiënter krijgen van teamprocessen. Ik heb Brigitte leren kennen als een zeer enthousiast en inspirerend procesbegeleider die zaken origineel onder de aandacht kan brengen en daarmee op een positieve manier de mensen uitnodigt om coöperatief, open en eerlijk te zijn, naar zichzelf en de anderen. Innovatief, gedreven, out-of-the-box en toegewijd zijn classificaties die op (de werkwijze van) Brigitte van toepassing zijn. Zij weet een sfeer te creëren waarin vertrouwen de boventoon voert en mensen zich kwetsbaar en eerlijk durven op te stellen. En dit alles leidend tot concrete resultaten!  Emile Hoogsteden, Vice President Containers, Breakbulk & Logistics at Port of Rotterdam

Brigitte heeft binnen een periode van zes weken een structuur- en cultuuranalyse uitgevoerd binnen het Turkse directoraat generaal voor emancipatie (KSGM). In Ankara heeft Brigitte verschillende trainingen gegeven aan uiteenlopende groepen medewerkers, van beleidsmedewerkers en -ondersteuners tot leidinggevenden. Ze heeft daarbij voor werkvormen gekozen waarbij hiërarchische afstanden werden verminderd, en waarbij verschillen tussen afdelingen werden overbrugd. Hoewel deze aanpak met de nodige scepsis werd ontvangen, hebben de deelnemers de workshops als positief ervaren. De workshops hebben de medewerkers een stem gegeven en handvatten om in de toekomst mee aan de slag te gaan. Brigitte is flexibel, kan snel schakelen en is goed in samenwerken. Inge Piso, senior policy advisor Ministerie van SZW

Binnen mijn afdeling projecten bij het Havenbedrijf Rotterdam heb ik geregeld gebruik gemaakt van de begeleiding van Brigitte. Bijvoorbeeld om in een bijeenkomst (aan de hand van management drives) de onderlinge interacties en groepsprocessen binnen mijn afdeling te analyseren en te verbeteren. Of in een sessie in Hotel New York om de projectleiders te trainen om kort en bondig te presenteren.  In alle situaties weet Brigitte op een bijzonder enthousiaste en creatieve manier het beste uit de groep te halen. Ze doet dit met een open mind, gaat heikele punten en rechtstreekse feedback niet uit de weg maar doet dit zo dat eenieder zich gehoord weet, en er zichtbaar verbetering in de groep en bij de individuen optreedt. In alle bijeenkomsten wist ze een prima energie in de groep te krijgen. Al met al is Brigitte van erg positieve toegevoegde waarde in de ontwikkeling van mijn organisatie!  Jan Smit, Teammanager Constructies, Grote Projecten at Ingenieursbureau Amsterdam

Ik ben erg enthousiast over de Workshop pitchen van Horses Know Grammar. Brigitte leert iedereen, in dit geval infra projectmanagers, hoe ze binnen 1 minuut een strak verhaal kunnen vertellen over hun project. Het programma zat zodanig leuk in elkaar dat er gevochten werd om te mogen pitchen. Wat mij betreft een aanrader, een kadootje aan uw personeel en voortaan ontvangt u korte, bondige terugkoppelingen die hout snijden van uw medewerkers.  Judith Bok, Manager Contractbeheersing in het project MOBZ

Voor mijn afdeling heeft Brigitte een teamsessie begeleidt. De bedoeling was om gezamenlijk de samenstelling van het team te analyseren met behulp van het toepassen van Management Drives. Dit als doel om het team nog sterker als groep in te kunnen zetten en om nog meer begrip voor elkaar te krijgen als professionals. Brigitte is enthousiast, kundig en kan een groep goed challengen op diverse onderwerpen. Met de informatie die zij ontvangt kan zij vervolgens gedegen adviezen formuleren.  Albert Spencer, Manager Financial Control Port of Rotterdam

Met Brigitte heb ik het uiterste weten te halen uit een aantal externe werkoverleggen. Zij is een kei in groepsdynamiek (Management Drives) hetgeen leidde van louter begrip voor elkaar naar teamwork met elkaar. Frans van Zoelen, Head Legal Department at Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Ik ken Brigitte als een actiegerichte organisatie ontwikkelaar. Ze is sterk in het samen laten werken van mensen. Het begeleiden van teamsessies is dan ook haar talent. Brigitte is in staat om mensen in beweging te krijgen. Dit doet zij op enthousiaste en inspirerende wijze door te reflecteren en te coachen. Dit alles met een flinke dosis humor!  Diana Fasol, Loopbaanontwikkeling en -advies | Coaching | Outplacement | Training | Interim HRM advies

Brigitte heeft voor de IT-afdeling van het Havenbedrijf Rotterdam op een uitstekende manier het proces begeleid om te komen tot een nieuwe missie en visie van de afdeling. Daarnaast heeft ze d.m.v. Management Drives mijn MT beter bewust gemaakt van het team-profiel, om intern begrip en samenwerking te bevorderen. Door op onafhankelijke en rustige manier samen te vatten en beelden en verwachtingen bespreekbaar te maken, is Brigitte een bindende factor in een veranderproces. Hierdoor worden acceptatie en snelheid van veranderen vergroot.  Lourens Visser, CIO Port of Rotterdam

%d bloggers liken dit: